KONSULTACJE z DORADCZYNIĄ RODZINNĄ

Konsultacje

Czy potrzebujesz konsultacji z pedagogiem?

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji

# Kurs: Tryb: Sposób komunikacji: Termin: Miejsca: Cena: Rezerwacja:
1 Konsultacje doradcy rodzinnego on-line 60 min PJM/SJM/PL dowolny, ustalany z doradcą cała Polska 150 zł. ZAREZERWUJ

OPIS KONSULTACJI

Pytanie
Jak wygladają konsultacje z doradcą rodzinnym?

Na konsultacje zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci oraz nastolatków.

Zapraszamy osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat:

 • metod wychowawczych,
 • budowania relacji w rodzinie,
 • edukacji i wspierania rozwoju dziecka,
 • innych tematów związanych z życiem rodzinnym i edukacją.

Szczególnie serdecznie zapraszamy
słyszących rodziców dzieci głuchych,
a także głuchych rodziców dzieci słyszących.

Pytanie
Jak zorganizowane są konsultacje?

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, przekażemy informację prowadzącej. Doradczyni skontaktuje się z Tobą i wspólnie umówicie termin i sposób komunikacji. Konsultacja trwa 60 minut. Spotkanie odbywa się on-line.
Doradcę obowiązuje tajemnica zawodowa.

W jakim języku odbywają się konsultacje?

O sposobie komunikacji decyduje klient, konsultacje mogą być prowadzone w:

 • polskim języku migowym (PJM),
 • systemie językowo-miganym (SJM),
 • języku polskim (fonicznym lub pisemnie).

PEDAGOŻKA I DORADCZYNI RODZINNA

Ania Michalska ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki, a także studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych - pedagogiki.
Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych na takich kierunkach jak: surdopedagogika, edukacja obywatelska
i wychowanie do życia w rodzinie oraz z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ania posiada doświadczenie zawodowe w pracy w szkołach
z oddziałami integracyjnymi oraz szkołach specjalnych dla dzieci głuchych i słabosłyszących. Prowadziła również liczne warsztaty
i szkolenia dla praktyków i specjalistów: nauczycieli, pedagogów, psychologów.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się, także wspieraniem rodziców i opiekunów w problemach wychowawczych i edukacyjnych.

SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW

Wsparcie dzieci głuchych i słabosłyszących
w edukacji przedszkolnej i szkolnej

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji

# Kurs: Tryb: Sposób komunikacji: Termin: Miejsca: Cena: Rezerwacja:
1 Wsparcie w edukacji- pedagodzy on-line 6 godz. PJM/PL 28.05.2022 cała Polska 400 zł. ZAREZERWUJ

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Pytanie
PROGRAM SZKOLENIA:

I. ZAGADNIENIA EDUKACYJNE:

 1. W poszukiwaniu efektywnej drogi komunikacji na linii nauczyciel- dziecko.
 2. Radzenie sobie w sytuacjach, gdy dziecko ma trudności w zrozumieniu poleceń i zadań.
 3. Praktyczne metody i wskazówki wspierające ucznia głuchego i słabosłyszącego w procesie nauki.
 4. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach- charakterystyczne zachowania osób z ubytkiem słuchu podczas zajęć.
 5. Podtrzymywanie motywacji do nauki i wykorzystywanie dwukulturowości uczniów do rozwijania ich zainteresowań i pasji.

II. ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE:

 1. Problem wykluczenia społecznego dziecka głuchego.
 2. Dziecko głuche w placówce ogólnodostępnej.
 3. Rola nauczyciela wspomagającego w szkolnictwie ogólnodostępnym.
 4. Wsparcie psychospołeczne dziecka głuchego w samoakceptacji.
 5. Problemy wychowawcze w rodzinach- głusi a słyszący opiekunowie głuchych dzieci.
 6. Współpraca z rodzicami w szkole.
Pytanie
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim (fonicznym) przez głuchą specjalistkę. Państwa pytania będą na bieżąco tłumaczone na język migowy, a odpowiedź uzyskają państwo bezpośrednio od prowadzącej.

Szkolenie obejmuje sześć godzin zegarowych. Szkolenie odbywa się w kameralnym gronie.
Szkolenia otwarte dla klientów indywidualnych będą prowadzone w formie on-line.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w formie e-dyplomu.
Na prośbę uczestnika wystawiamy faktury.

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA OTWARTEGO: SOBOTA 28.05.2022 r., godz. 9:00-15:30 (wliczono czas przerwy obiadowej).

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w trybie stacjonarnym lub zdalnym na zamówienie placówek oświatowych. W tym przypadku termin i cena szkolenia jest ustalana bezpośrednio z placówką. Kontakt w tej sprawie: kontakt@centrumrozwojugluchych.pl

PEDAGOŻKA I DORADCZYNI RODZINNA

Ania Michalska ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki, a także studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych - pedagogiki.
Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych na takich kierunkach jak: surdopedagogika, edukacja obywatelska
i wychowanie do życia w rodzinie oraz z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ania posiada doświadczenie zawodowe w pracy w szkołach
z oddziałami integracyjnymi oraz szkołach specjalnych dla dzieci głuchych i słabosłyszących. Prowadziła również liczne warsztaty
i szkolenia dla praktyków i specjalistów: nauczycieli, pedagogów, psychologów.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się, także wspieraniem rodziców i opiekunów w problemach wychowawczych i edukacyjnych.

SZKOLENIE DLA LOGOPEDÓW

Wsparcie w rozwoju dziecka głuchego i słabosłyszącego

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji

# Kurs: Tryb: Sposób komunikacji: Termin: Miejsca: Cena: Rezerwacja:
1 Wsparcie w rozwoju- logopedzi on-line 6 godz. PJM/SJM/PL 11.06.2022 cała Polska 400 zł. ZAREZERWUJ

O SZKOLENIU

Pytanie
PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Typologia uszkodzeń narządu słuchu.
 2. Głuchota z perspektywy medycznej. Współpraca z innymi specjalistami w zakresie rehabilitacji słuchu i mowy.
 3. Głuchota medyczna a kulturowa. Nabywanie umiejętności językowych w procesie rozwoju dziecka głuchego.
 4. Znaczenie języka migowego jako naturalnego kanału komunikacyjnego. Podstawowe zwroty i polecenia przydatne w pracy.
 5. Podtrzymanie motywacji i aktywności dziecka w terapii.
 6. Problem wykluczenia społecznego i braku samoakceptacji dziecka słabosłyszącego i głuchego z powodu niezrozumiałej mowy.
 7. Współpraca z rodzicami, perspektywa głuchych i słyszących opiekunów.
 8. Niepowodzenia komunikacyjne w relacjach ze słyszącym otoczeniem a motywacja do terapii logopedycznej.
 9. Konsekwencje braku zrozumienia słyszących specjalistów dla roli tożsamości kulturowej i przynależności do kultury Głuchych w funkcjonowaniu psychospołecznym głuchych.
Pytanie
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim (fonicznym) przez głuchą specjalistkę. Państwa pytania będą na bieżąco tłumaczone na język migowy, a odpowiedź uzyskają państwo bezpośrednio od prowadzącej.

Szkolenie obejmuje sześć godzin zegarowych.
Szkolenie odbywa się w kameralnym gronie.
Szkolenia otwarte dla klientów indywidualnych będą prowadzone w formie on-line.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w formie e-dyplomu.
Na prośbę uczestnika wystawiamy faktury.

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA OTWARTEGO: SOBOTA 11.06.2022 r. godz. 9:00-15:30

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w trybie stacjonarnym lub zdalnym na zamówienie placówek oświatowych. W tym przypadku termin i cena szkolenia jest ustalana bezpośrednio z placówką. Kontakt w tej sprawie: kontakt@centrumrozwojugluchych.pl

PEDAGOŻKA I DORADCZYNI RODZINNA

Ania Michalska ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki, a także studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych - pedagogiki.
Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych na takich kierunkach jak: surdopedagogika, edukacja obywatelska
i wychowanie do życia w rodzinie oraz z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ania posiada doświadczenie zawodowe w pracy w szkołach
z oddziałami integracyjnymi oraz szkołach specjalnych dla dzieci głuchych i słabosłyszących. Prowadziła również liczne warsztaty
i szkolenia dla praktyków i specjalistów: nauczycieli, pedagogów, psychologów.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się, także wspieraniem rodziców i opiekunów w problemach wychowawczych i edukacyjnych.

WARSZTATY DLA SŁYSZĄCYCH RODZICÓW DZIECI GŁUCHYCH

Między nami rodzicami

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji

# Kurs: Tryb: Sposób komunikacji: Termin: Miejsca: Cena: Rezerwacja:
1 Między nami rodzicami on-line 3 godz. PJM/PL 11.05.2022, g. 17:00-20:00 cała Polska 200 zł. ZAREZERWUJ

O WARSZTATACH

Pytanie

Od 2003 roku w Polsce prowadzony jest “Program Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków”.
Średnio rocznie u dwóch noworodków na tysiąc urodzeń diagnozowany jest ubytek słuchu o różnym natężeniu,
a u 3 na 10 000 obuuszna głuchota. Każdego roku w Polsce rodzi się ok.100-150 dzieci głuchych, zdecydowana większość z nich jest obecnie implantowana w dwunastym miesiącu życia i wychowywana w kulturze słyszących."1

W momencie postawienia diagnozy i wydania zaleceń medycznych systemowe wsparcie rodziców zazwyczaj dobiega końca. Słyszący rodzice niesłyszącego dziecka pozbawieni są instytucjonalnego wsparcia specjalistów, którzy pokazaliby głuchotę w sposób całościowy, rzetelny i empatyczny.
Raport przygotowany przez ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich z 2020 roku wskazuje wprost
“W Polsce nie istnieje system wsparcia rodziców, którym rodzi się dziecko głuche.”2

Głuchota to nie tylko kwestia medyczna, ale również społeczna i kulturowa.

 • Jak poradzić sobie z własnymi obawami i emocjami?
 • Jak zaakceptować głuchotę dziecka?
 • W jaki sposób jako słyszący rodzic wychowywać głuche dziecko?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem?
 • Czy muszę wybrać: nauka mowy albo język migowy?
 • Jaką szkołę wybrać?
 • Czy rówieśnicy zaakceptują moje głuche dziecko?

Często w głowach rodziców kłębi się wiele takich i podobnych pytań, a wokół nie ma osób, którym można byłoby je zadać i porozmawiać o swoich rozterkach.

W CRG nie oceniamy Twoich decyzji. Nie nakłaniamy do “jedynie słusznych” rozwiązań.
Nasze warsztaty to czas dla Ciebie, dla Twoich emocji, pytań czy wątpliwości. Czas dzielenia się doświadczeniami i wiedzą.

Chcemy porozmawiać o tym, co dalej po diagnozie. Czym jest głuchota kulturowa, czym jest dwukulturowość i dwujęzyczność dzieci głuchych. Podzielimy się wiedzą ze współczesnych badań nad edukacją i rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci głuchych.
Porozmawiamy jak odnaleźć się w gąszczu sprzecznych informacji i zaleceń.

W skrócie, to warsztaty o tym jak to jest być słyszącym rodzicem głuchego dziecka i jak poradzić sobie w tej sytuacji z akceptacją siebie i głuchoty swojego dziecka.


1 Źródła informacji: https://www.wosp.org.pl/medycyna/programy/badania-sluchu https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/aktualnosci/badania/262662,przesiewowe-badania-sluchu-u-noworodkow

2 Osoby głuche w Polsce 2020. Wyzwania i rekomendacje. Raport Komisji ds. Osób Głuchych, Warszawa 2020, s.14.

Pytanie
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim (fonicznym) przez głuchą specjalistkę. Państwa pytania będą na bieżąco tłumaczone na język migowy, a odpowiedź uzyskają państwo bezpośrednio od prowadzącej.

Warsztaty obejmują trzy godziny zegarowe.
Warsztaty będą prowadzone w formie on-line.
Spotkanie odbędzie się w kameralnej grupie.

TERMIN NAJBLIŻSZYCH WARSZTATÓW: piątek 11.05.2022 r., godz. 17:00-20:00

PEDAGOŻKA I DORADCZYNI RODZINNA

Ania Michalska ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki, a także studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych - pedagogiki.
Dodatkowo kształciła się na studiach podyplomowych na takich kierunkach jak: surdopedagogika, edukacja obywatelska
i wychowanie do życia w rodzinie oraz z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ania posiada doświadczenie zawodowe w pracy w szkołach
z oddziałami integracyjnymi oraz szkołach specjalnych dla dzieci głuchych i słabosłyszących. Prowadziła również liczne warsztaty
i szkolenia dla praktyków i specjalistów: nauczycieli, pedagogów, psychologów.
W swojej pracy zawodowej zajmuje się, także wspieraniem rodziców i opiekunów w problemach wychowawczych i edukacyjnych.